Úvod
Fotogaléria
Program kina Nova
Kontakt

Najstaršiu fotografiu, ktorá sa zachovala dodnes, urobil v roku 1826 Francúz Joseph Nicéphore Niépce. Jednoduché fotoaparáty, v ktorých sa lúče svetla odrážali od objektu, prechádzali cez malý otvor v tmavej skrinke, aby vytvorili prevrátený obraz na protiľahlom tienidle vo vnútri, boli objavené o stáročia skôr. Problémom bolo, ako urobiť stálu fotografiu. Niépce to vyriešil tak, že do svojho aparátu vložil kovovú platničku pokrytú tenkou vrstvou živice a oleja. Po ôsmich hodinách sa na platni vytvoril obraz pripomínajúci ducha. Kvalitu fotografií čoskoro nato zlepšil ďalší Francúz Louis Daguerre a Angličan William Fox Talbot. Daguerrova fotografia jeho umeleckého štúdia bola prvá naozaj úspešná fotografia na svete (1837). Bola nazvaná daguerrotype a bola to fotografia na medenej platni pokrytej kuchynskou soľou.

Fotografický film je plastový pás z polyesteru, nitrocelulózy alebo acetátu celulózy, pokrytý tenkou vrstvou emulzie obsahujúci svetlocitlivé halogenidy striebra viazané v želatíne, s rozdielnou veľkosťou kryštálov, určujúci citlivosť a zrnitosť (rozlíšenia) filmu. Ak je emulzia vystavená pôsobeniu dostatočného množstva svetla, alebo iného elektromagnetického žiarenia ako napríklad röntgen, vytvorí sa latentný (neviditeľný) obraz. Chemickými procesmi sa potom na filme môže vytvoriť obraz viditeľný.

Digitálna fotografia, na rozdiel od filmovej fotografie, používa elektronické zariadenia na nahrávanie obrázkov v binárnej forme. Toto uľahčuje ich uloženie a úpravu na osobných počítačoch a taktiež schopnosť vidieť a vymazať nevydarené obrázky z fotoaparátu.

Záujmová fotografia je fotografia, ktorá vzniká pre radosť, nie na objednávku. Je to oblasť, v ktorej sa realizuje amatérska fotografujúca verejnosť. Ide najmä tvorbu autorov organizovaných v oficiálnych, či voľných kluboch a spoločenstvách. Jednou z možností prezentácie vlastnej tvorby v oblasti záujmovej fotografie je ich "vystavenie" na fotografických serveroch, na ktorých ostatní registrovaní užívatelia môžu zverejnené fotografie hodnotiť a komentovať. Tak dostane každý autor relatívne fundovaný názor širšej komunity na svoje diela a tým možnosť stále sa vo fotografovaní zdokonaľovať.Počet návštev : 
|  Posledná aktualizácia: 20.07.2013  |  © 2004 - 2022 VIDICI